Täpne aeg Petseris:
EST

Setu (ka seto, Pihkva tšuud) - väikesearvuline soome-ugri rahvas, kes elab Pihkva oblastis, Petseri rajoonis (alates 1920. kuni 1940. a. - Eesti vabariigi Petseri maakonnas) ja sellega piirnevates Eesti (Võrumaa ja Põlvamaa maakonnad) rajoonides kuni 1920. aastani, mis kuulusid Pihkva oblasti koosseisu. Setu rahva ajalooline elupiirkond kannab nimetust Setumaa.

Setude täpset arvu on raske kindlaks määrata, kuna antud etnos, ei ole kantud Venemaa ja Eesti territooriumil elavate rahvaste nimekirjadesse, on sattunud tugeva assimilatsiooni mõju alla, arvu ligikaudne hinnang - 10 000 inimest. Setud märkisid end rahvaloendusel tavaliselt eestlasteks ja venelasteks.

Vastavalt 2002. aasta loendusele Venemaal indentifitseeris 197 inimest ennast setuks, sealhulgas 172 inimest Pihkva oblastis. Vastavalt 2010. aasta Ülevenemaalisele rahvaloendusele setude arv Venemaal moodustas 214 inimest (linnaelanikkond - 50 inimest, maaelanikkond - 164).

Pihkva oblastis, Petseri rajoonis eristatakse kahte setu areaali:

põhja: Kruppski valla piiriäärne lääs;

põhiline (Panikovski, Irbosk, Novoizborsk valdade ja Petseri linna asula territooriumil hajutatud aladega):

Panikovski valla piiriäärses osas;

Panikovichi - Petseri- Irboska - kolmnurgas (Pihkva - Irbosk (M212) - Riia (E 77) ja Irboska- Petseri trasside vahel);

Petseri - Irboska - Uus-Irboska kolmnurgas (kuni Pihkva - Petseri raudteeni).